THEETTAPPULKRISHIYUM KALITHEETTAYUM

BOOK : THEETTAPPULKRISHIYUM KALITHEETTAYUM
AUTHOR: Dr. P V MOHANAN
CATEGORY : AGRICULTURE/VETERINARY
BINDING: NORMAL
PUBLISHING DATA: 2013
PUBLISHER : DC BOOKS
EDITION : 1
NUMBER OF PAGES: 128
LANGUAGE: MALAYALAM

42.00

Availability:

1 in stock

Dispatch Within 2 Days

Description

കൃഷിയെയും അനുബന്ധവ്യവസായങ്ങളെയും ഇന്ത്യൻ സമൂഹം
ഇപ്പോൾ പുനരാനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വരുംകാലങ്ങളിലെ
പ്രധാന സാമ്പത്തിക സാതസ്സായ കൃഷിക്ക് യുവാക്കൾക്കിട
യിലും വൻപ്രചാരം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞ മുതൽ
മുടക്കും കൂടുതൽ ആദായവുമാണ് ഇതിനു കാരണം.
ആർക്കും എപ്പോഴും വിശ്വസ്തതയോടെ ആശ്രയിക്കാവുന്ന
തൊഴിൽമേഖലകൂടിയാണിത്
-കാർഷികമേഖല. വിദ്യാർത്ഥി
കൾ, അധ്യാപകർ, അഭിഭാഷകർ തുടങ്ങി മറ്റു മേഖലയിലു
ള്ളവർക്ക് ഉപതൊഴിലായും കുടുംബശ്രീ, അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ,
സ്വയംസഹായസംഘങ്ങൾ എന്നീ കൂട്ടായ്മകൾക്ക് കാർഷിക
പ്രാജക്ട്ടുകളാക്കിയും നടപ്പാക്കാവുന്നതാണ് ഇവയെല്ലാം. മൃഗ
സംരക്ഷണ പരമ്പരയിലൂടെ ഡി സി ബുക്സ് പരിചയപ്പെടുത്തിയ
‘പശുപരിപാലനം’ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ‘തീറ്റപ്പുൽ
കൃഷിയും കാലിത്തീറ്റയും’, വിവിധയിനം തീറ്റപ്പുല്ലുകൾ, അവയുടെ
കൃഷി, സംസ്കരണം, കാലിത്തീറ്റനിർമാണം, വിതരണം എന്നിവ
കർഷകർക്കും പുതിയ സംരംഭകർക്കുമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “THEETTAPPULKRISHIYUM KALITHEETTAYUM”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0
Need Help?
Feedback
Feedback
How would you rate your experience?
Do you have any Suggestions?
Next
Enter your email if you'd like us to contact you regarding with your feedback.
Back
Submit
Thank you for submitting your feedback!