how to publish my articles

അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ?

എഴുതി തുടങ്ങിയതോ, പൂർത്തിയാക്കിയതോ ആയ സൃഷ്ടികൾ നിങ്ങൾ ഒലിവ് പബ്ലിക്കേഷനിലൂടെ പുസ്തകമായി മാറ്റുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക. പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനും വിതരണത്തിനും നിങ്ങളോടപ്പം നിൽക്കുന്നു.

വിളിക്കേണ്ട സമയം : 10am മുതൽ 5pm. തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ.

വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ : 0495 2765871

0
Need Help?
Feedback
Feedback
How would you rate your experience?
Do you have any Suggestions?
Next
Enter your email if you'd like us to contact you regarding with your feedback.
Back
Submit
Thank you for submitting your feedback!