MANAL JALAM KALAM

AUTHOR: BABU BARADWAJ
CATEGORY: STORIES
EDITION: 1
PUBLISHING DATE: 2002
NUMBER OF PAGES: 122
BINDING: NORMAL
LANGUAGE: MALAYALAM
PUBLISHER: OLIVE PUBLICATIONS

33.00

Availability:

Out of stock

Description

ശരീരത്തിന്റെ വിശപ്പും ദാഹവും തീർക്കാൻ
മണൽപ്പരപ്പിലെത്തിയ മലയാളി തീർത്ത
കഥകളാണിവ. കാലവും ചരിത്രവുമാണ്
അവരെ മഹാജലധികൾ കടത്തി മൃഗതൃഷ്ണ
കളുടെ സത്യവിശാലതകളിൽ എത്തിച്ചത്.
ജലവും മണലും സൂര്യനും മഹാകാലവും
ചേർന്ന് നടത്തിയ മഹാസൃഷ്ടിയുടെ
മോഹനവും സവിശേഷവുമായ ഒരംശം ഈ
ആത്മാലാപനങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
പ്രവാസ ജീവിതത്തിന്റെ നോവും നിനവുകളും
വ്യസനങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടിവ
വെറും പ്രവാസകഥകളാവുന്നില്ല ജലത്തി
ന്റെയും മണലിന്റെയും കാലത്തിന്റെയും
കഥകളാണിവ – എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലാ
കാലങ്ങളിലും എഴുതുന്ന കഥകൾ പോലെ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MANAL JALAM KALAM”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0
Open chat
Need Help?
Feedback
Feedback
How would you rate your experience?
Do you have any Suggestions?
Next
Enter your email if you'd like us to contact you regarding with your feedback.
Back
Submit
Thank you for submitting your feedback!