MALAYALAM ENGLISH DICTIONARY

NAME :MALAYALAM ENGLISH DICTIONARY
AUTHOR :O.ABOOTTY
CATEGORY :DICTIONARY
PAGES :442
PRICE :425
BINDING :NORMAL
PUBLISHER:BRAIN BOOKS
LANGUAGE :ENGLISH REFERENCE DISK

340.00

Availability:

5 in stock

delivery between 4 to 6 days 2022/02/01 - 2022/02/03

Description

മലയാളികൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ

വാക്കുകളും ശൈലികളും ഉൾകൊള്ളിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ നിഘണ്ടു.

തത്തുല്യമായ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും ശൈലികളും ചൊല്ലുകളും

ഈ നിഘണ്ടുവിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പുറമെ വാക്കുകളുമായി

ബന്ധപ്പെട്ട് അനുബന്ധവാക്കുകളുടെ പാനലുകൾ കൂടി ഈ

നിഘണ്ടു ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഇഗ്ലീഷ് ഭാഷാദ്ധ്യാപനത്തിൽ ദീർഘ

കാലപരിചയമുള്ള, നിരവധി ഇംഗ്ലീഷ് പഠനഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കർ

ത്താവായ ഒ.അബൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഈ നിഘണ്ടു വിദ്യാർത്ഥി

കൾക്കും അദ്ധ്യാപകർക്കും ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MALAYALAM ENGLISH DICTIONARY”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1
Open chat
Need Help?
Feedback
Feedback
How would you rate your experience?
Do you have any Suggestions?
Next
Enter your email if you'd like us to contact you regarding with your feedback.
Back
Submit
Thank you for submitting your feedback!