KERALATHIN ANUYOJYAMAYA ORCHIDUKAL

BOOK : KERALATHIN ANUYOJYAMAYA ORCHIDUKAL
AUTHOR: B.GOPINATHAN VAKOM
CATEGORY : HORTICULTURE
BINDING: NORMAL
PUBLISHING DATA: 2013
PUBLISHER : DC BOOKS
EDITION : 1
NUMBER OF PAGES: 128
LANGUAGE: MALAYALAM

47.00

Availability:

Out of stock

Description

കേവലം ഭംഗിക്കും ഉദ്യാനപരിപാലനത്തിലുള്ള താത്പര്യങ്ങൾക്കു
മപ്പുറം വാണിജ്യപരമായ ദൃഷ്ടിയിലും വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന
വയാണ് ഓർക്കിഡ് പൂക്കൾ . ഭൂമിയും മറ്റ് അനുബന്ധ സൗകര്യ
ങ്ങളും ജോലിക്കാരും ഒന്നും അധികമായി ആവശ്യമില്ലാത്തതും വീട്ട
മ്മയ്ക്കും ഗൃഹനാഥനും കൂടി ചെയ്യാവുന്ന പരിചരണങ്ങളിലൂടെ
ഉയർന്നവിളവെടുപ്പും മികച്ച ആദായവും ഉണ്ടാക്കാവുന്നതുമായി
ഓർക്കിഡ് വളർത്തലിനെ സമഗ്രമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ
കൃതി ഓർക്കിഡിനെ പരിചയപ്പെടുന്നതിനും ഓർക്കിഡ് കൃഷിയുടെ
വിവിധ ഘടകങ്ങളെയും ഘട്ടങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും
വളപ്രയോഗരീതിയും സമയവും അറിയുന്നതിനും വാണിജ്യസാ
ധ്യതകൾ പഠിക്കുന്നതിനും സഹായകമാകുന്നു . ഓർക്കിഡുകൾ
വളർത്താൻ അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥയും സാഹചര്യവും നില
നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഇനങ്ങളും
സങ്കരഇനങ്ങളും (പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം
ഓർക്കിഡ് കൃഷി തുടങ്ങാനും വിജയിക്കാനും സഹായകമാകുന്ന
ഒരു കൈപ്പുസ്തകം തന്നെയാണ്.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KERALATHIN ANUYOJYAMAYA ORCHIDUKAL”

Your email address will not be published.

0
Open chat
Need Help?
Feedback
Feedback
How would you rate your experience?
Do you have any Suggestions?
Next
Enter your email if you'd like us to contact you regarding with your feedback.
Back
Submit
Thank you for submitting your feedback!