Vedanakaludeyum Kamanakaludeyum Udhyanathil

Author: FRIDA KAHLO
Category : ESSAYS
ISBN : 81873338612
Binding : Normal

Publisher : FABIAN BOOKS
Multimedia : Not Available
Edition : 1
Number of pages : 144
Language : Malayalam

144.00

Availability:

2 in stock

Dispatch Within 2 Days

Description

വേദനകളുടെയും കാമനകളുടെയും
ഉദ്യാനത്തിൽ
(ഫിഡാ കാലോ വേദനകളുടെയും ആസക്തികളു
ടെയും ഉദ്യാനത്തിൽ അവസാനം വിരിഞ്ഞ പൂവ്.
മോഹിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു അവളുടെ നിലപാടു
കളും വരയും ചിന്തകളും. വിഭമാത്മകമായ ആത്മ
ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ലോകത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കുമ്പോഴും
അവൾ ഏകാന്തതയുടെ ആഴമുള്ള മദ്യചഷകങ്ങളിൽ
തുടരെ തുടരെ കരപറ്റാതെ തുഴഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു.
ജീവിതവും വേദനയും രതിയും
(പ്രണയവും കമ്മ്യൂണിസവും ആഘോഷമാക്കിയ
മെക്സിക്കൻ ചിത്രകാരി ഫിഡാ കാലോ ഡി റിവേ
രയുടെ ആത്മഭാഷണങ്ങളും ഡയറിക്കുറിപ്പുകളും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vedanakaludeyum Kamanakaludeyum Udhyanathil”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0
Need Help?
Feedback
Feedback
How would you rate your experience?
Do you have any Suggestions?
Next
Enter your email if you'd like us to contact you regarding with your feedback.
Back
Submit
Thank you for submitting your feedback!