SHELTER

Book : SHELTER
Author: SARAH JOSEPH
Category : NOVEL
ISBN : 9788190936064
Binding : Normal
Publishing Date : 2018
Publisher : H & C PUBLISHING HOUSE
Edition : 3
Number of pages : 67 
Language : Malayalam

56.00

Availability:

6 in stock

delivery between 4 to 6 days 2021/12/06 - 2021/12/08

Description

സാറാജോസഫ്
വൻകിടപദ്ധതികൾക്കു പകരം ചെറുകിടപദ്ധതി
കളാണ് വികസനത്താൽ മുരടിച്ചുപോയ ഈ നാടിന്
അനിവാര്യമെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന കൃതിയാണ്
“ഷെൽട്ടർ’. നാം ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള
വേവലാതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഈ നോവൽ ഒരു
എഴുത്തുകാരി എന്ന നിലയിൽ സാറാജോസഫിന്റെ
സാമൂഹ്യ വീക്ഷണത്തിന്റെ കണ്ണാടിയായി മാറുന്നു.
എഴുത്തിന്റെ ഹൃദയത്തുടിപ്പുകൾ നിറഞ്ഞ ഈ
നോവൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിലൂടെ വായനക്കാരോട്
സംവദിക്കുന്നു.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SHELTER”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0
Open chat
Need Help?
Feedback
Feedback
How would you rate your experience?
Do you have any Suggestions?
Next
Enter your email if you'd like us to contact you regarding with your feedback.
Back
Submit
Thank you for submitting your feedback!