KARUPPU ORU BHOOGANDAMANU

TITLE: KARUPP ORU BHOOGANDAMANU
AUTHOR: DR. AJITH KUZHIKATT
CATEGORY: ESSAYS
PUBLISHER: PROGRESS PUBLICATIONS
PUBLISHING DATE: 2018
LANGUAGE: MALAYLAM
BINDING: NORMAL
NUMBER OF PAGES: 129
PRICE: 140

126.00

Availability:

5 in stock

Dispatch Within 2 Days

Description

കേരളീയ സമൂഹത്തെ മനസിലാക്കാനും വിശദീകരിക്കാനുമുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ കൃതി. സമൂഹികശാസ്ത്ര അനുശീലനങ്ങളുടെ ഊന്നലുകളും മുൻഗണനാക്രമങ്ങളും ജനാധിപത്യവത്ക്കരിക്കപ്പെടുകയും നൈതികവത്ക്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ് ഈ ലേഖനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ സ്വാശീകരിക്കുന്നുണ്ട്. നിലനില്ക്കുന്ന രീതിശാസ്ത്രങ്ങളെ പ്രശ്നവത്ക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഈ പുസ്തകം നിർവ്വഹിക്കുന്നുണ്ട്. സമകാലികചിത്രകല, കവിത, നോവൽ, കേരളീയാധുനികത,
നൈതികത, രാഷ്ട്രീയം ,പൗരസ്ത്യവാദം, അഭിരുചീനിർമ്മിതി, ലിംഗപദവി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഒരു പ്രവേശമായി കരുതാവുന്ന ലേഖനങ്ങളാണ് ഈ കൃതിയിലുള്ളത്.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KARUPPU ORU BHOOGANDAMANU”

Your email address will not be published.

0
Open chat
Need Help?
Feedback
Feedback
How would you rate your experience?
Do you have any Suggestions?
Next
Enter your email if you'd like us to contact you regarding with your feedback.
Back
Submit
Thank you for submitting your feedback!