IZHAYUNNA CHANGATHIMAR

BOOK :IZHAYUNNA CHANGATHIMAR
AUTHOR: R.VINOD KUMAR & Dr.T.R JAYAKUMARI
CATEGORY : CHILDREN’S LITERATURE, NOVEL
ISBN : 9388460170
BINDING: NORMAL
PUBLISHING DATA: 2019
PUBLISHER : SEED BOOKS
EDITION : 1
NUMBER OF PAGES: 72
LANGUAGE: MALAYALAM

79.00

Availability:

4 in stock

Dispatch Within 2 Days

Description

ഈ ബാലസാഹിത്യപുസ്തകം പ്രകൃതിയിലെ
മറ്റൊരു ജീവിലോകത്തിന്റെ ചലനങ്ങളിലേക്ക്
കുട്ടികളെ കൂട്ടികൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഇത്ത
വണ നാഗലോകത്തേക്കാണ് യാത്ര. ആ യാ
തയുടെ സമീപനം തന്നെ പുസ്തകത്തിന്റെ
പേരിലുണ്ട് “ഇഴയുന്ന ചങ്ങാതിമാർ’, പാമ്പു
കൾ ഇവിടെ മനുഷ്യന്റെ കൂട്ടുകാരാകുന്നു.
ചങ്ങാതിമാരുടെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ നേ
ഹപൂർവ്വമാണല്ലോ തിരയുക. അങ്ങനെ പുസ്
തകം അവസാനിക്കുമ്പോൾ പാമ്പുകളും മനു
ഷ്യരും ചേർന്ന് ഒരു സൗഹൃദകൂട്ടായ്മ രൂപ
പ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഫലവത്തായ ഒരു ബാല
സാഹിത്യകൃതിയാകുന്നു ഈ പുസ്തകം.
ബി. മുരളി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “IZHAYUNNA CHANGATHIMAR”

Your email address will not be published.

0
Open chat
Need Help?
Feedback
Feedback
How would you rate your experience?
Do you have any Suggestions?
Next
Enter your email if you'd like us to contact you regarding with your feedback.
Back
Submit
Thank you for submitting your feedback!