JINNU

TITLE: JINNU
AUTHOR: S.A. QUDSI
CATEGORY : STORIES
PUBLISHER : OLIVE BOOKS
PUBLISHING DATE: 2018
LANGUAGE: MALAYALAM
BINDING: NORMAL
NUMBER OF PAGES : 105
PRICE: 100

90.00

Availability:

2 in stock

Dispatch Within 2 Days

Description

അറബിനാടുകളിൽ വിദഗ്ദ്ധരായ കാഥികന്മാർ നൂറ്റാണ്ടുകളായി കഥകൾ പറഞ്ഞു ദേശാടനം ചെയ്തു വന്നിരുന്നു. കാഥികന്മാരും അന്തഃപുരത്തിലെ സ്ത്രീജനങ്ങളും നാടോടിക്കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് അതിഥികളെ ഊട്ടിയിരുന്നു. ബാലമനസ്സുകളെ ആഹ്ലാദിപ്പിച്ചിരുന്നു. പുതിയ കഥകൾ തേടിപ്പിടിക്കാനുള്ള സ്വാഭാവികമായ ത്വര അങ്ങനെ അവർക്കുണ്ടായി. ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ മറികടന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളെ അതിജീവിച്ച ആ നാടോടിക്കഥകൾ ഇന്നും ലോകം
ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “JINNU”

Your email address will not be published.

0
Open chat
Need Help?
Feedback
Feedback
How would you rate your experience?
Do you have any Suggestions?
Next
Enter your email if you'd like us to contact you regarding with your feedback.
Back
Submit
Thank you for submitting your feedback!