BHARTHRUHARIYUDE BHASHADARSHANAM

BOOK : BHARTHRUHARIYUDE BHASHADARSHANAM
AUTHOR: DR.M SREEKUMAR
CATEGORY : STUDY
ISBN : 978 81 950202 01
BINDING: NORMAL
PUBLISHING DATA: JANUARY 2021
PUBLISHER : PUSTHAKA PRASADHAKA SANGAM
MULTIMEDIA :NOT AVAILABLE
EDITION : 1
NUMBER OF PAGES: 72
LANGUAGE: MALAYALAM

102.00

Availability:

Out of stock

Description

ഭർതൃഹരിയുടെ വ്യാകരണ ദർശനത്തെക്കുറിച്ച്
മലയാളത്തിൽ അപൂർവ്വം ചില ലേഖനങ്ങൾ
പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയൊന്നും
വേന്ദ്രത ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ശ്രദ്ധേയമായവിധം
ആധുനികചിന്തയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ
പരിശോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല. ഈ രണ്ടുനിലയിലും
ശ്രീകുമാറിന്റെ ഈ പുസ്തകം തികച്ചും
അനുമോദനീയമായ സംരംഭമാണ്.
ഭർതൃഹരിയുടെ ഭാഷാദർശനത്തെ
നാതിദീർഘമായി വിശദീകരിക്കുവാൻ മാത്രമല്ല
ആധുനിക പാശ്ചാത്യചിന്തകരായ മാർക്സിന്റെയും
സൊസറിന്റെയും നീഷേയുടെയും
ഹായിഡിന്റെയും അൽത്തൂസറിന്റെയും
ലക്കാന്റെയും മറ്റും ദർശനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ
വിലയിരുത്തുവാനും ശ്രീകുമാർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഡോ: ചാത്തനാത്ത് അച്ചുതനുണ്ണി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BHARTHRUHARIYUDE BHASHADARSHANAM”

Your email address will not be published.

0
Open chat
Need Help?
Feedback
Feedback
How would you rate your experience?
Do you have any Suggestions?
Next
Enter your email if you'd like us to contact you regarding with your feedback.
Back
Submit
Thank you for submitting your feedback!