ALAVUDDINUM ALBUTHA VILAKKUM

81.00

Availability:

Out of stock

Description

അലാവുദീനും അത്ഭുതവിളക്കും

ലോകസാഹിത്യത്തിലെ അമുല്യനിധികളാണ് അറബിക്കഥകൾ. വിശ്വപ്രസിദ്ധരായ ഒട്ടേറെ എഴുത്തുകാർക്ക് പ്രജോദങ്ങളായിരുന്നു അവ.’അലാവുദീനും അത്ഭുതവിളക്കും ‘
എന്ന അറബിക്കഥ ഏറെ ജനപ്രീതി നേടിയ ഒന്നാണ്. ആ കഥയെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പുനരാഖ്യാനം ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഈ കൃതി.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ALAVUDDINUM ALBUTHA VILAKKUM”

Your email address will not be published.

0
Open chat
Need Help?
Feedback
Feedback
How would you rate your experience?
Do you have any Suggestions?
Next
Enter your email if you'd like us to contact you regarding with your feedback.
Back
Submit
Thank you for submitting your feedback!